Læsø Varmeteknik

 

Spar på olien og skån miljøet! Ved det årlige eftersyn af oliefyret, måles røggassens indhold af kulilte, kuldioxid og iltoverskud, samt træk og temperatur med elektronisk måleudstyr. 

Få et tilbud på en varmepumpe eller oliefyr                                                                                         

                          Mitsubishi

 

Mitsubishi  varmepumper                                                                                        

Effektive varmepumper for det nordiske klima

 

 

VARMEPUMPE / KLIMAANLÆG EFTERSYN

 

Årligt eftersyn 

Ved eftersynet bliver der foretaget: 

  • kontrol af tæthed og kølemiddelfyldning
  • rensning og desinficering af indedel
  • måling af effektforbrug for de enkelte moduler
  • rensning af kondensator og fordamper
  • kontrol af ekspansionsventil, firevejsventil m.m.


Eftersynet er med til at forebygge udsivning af kølemiddel, samt en optimering  og forlængelse af anlæggets levetid.

     KMO registreret.  Aut. Oliefyr og F-gas/køletekniker      


                                                      Email.: varmeteknik@lo-ms.dk   CVR nr. DK77664610          Nordmarksvej 2,  9940  Læsø  Tlf. 23268071